Valamis-oppimisympäristö

Valamis-oppimisympäristö

Digitaalisen murroksen myötä oppiminen on muuttunut aiempaa monimuotoisemmaksi, sekä ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Työn luonteen muuttuessa yhä nopeammin, tulee organisaatioiden kyetä tarttumaan uusiin ongelmanratkaisun ja innovaation keinoihin. Kyky omaksua uusia tapoja oppia, jakaa tietoa, analysoida tuloksia ja noudattaa säännöksiä on muodostunut organisaatioille  ensiarvoisen tärkeäksi.

Uusimpien oppimismenetelmien hyödyntäminen

Valamis on avoimeen lähdekoodiin perustuva oppimisympäristö, joka mahdollistaa muodollisen oppimisen lisäksi myös sosiaalisen ja epämuodollisen oppimisen. Valamis on täydellinen ratkaisu oppimisen ja kehittymisen hallintaan globaalissa toimintaympäristössä. Uusimpia oppimismenetelmiä hyödyntämällä se mukautuu organisaatioiden erilaisiin tarpeisiin aina oman henkilöstön kouluttamisesta jälleenmyyjien, asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kouluttamiseen. Valamis tukee uusimpia oppimismenetelmiä, kuten ilmiöpohjaista oppimista, pelillistämistä, sekä parvioppimista.

Analytiikkaa oppimisen tueksi

Oppimisen mittaaminen ja analysointi on kehittymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Valamis analysoi oppimistuloksia Experience APIn (xAPI tai TinCan API) ja Learning Record Storen (LRS) avulla. xAPIn ja LRSn yhdistelmän avulla organisaatio saa yksityiskohtaista tietoa yksittäisen oppijan tai koko ryhmän oppimistuloksista ja voi käyttää analytiikkaa apuna oppimisen kehittämisessä. Valamis tarjoaa analytiikkaa virallisen sekä epävirallisen oppimisen tuloksista.

Säännösten noudattaminen

Valamis on loistava ratkaisu säännösten ja vaatimusten noudattamiseen. Valamis tallentaa oppimistulokset ja muut valitut tiedot seurantaa varten. Sertifiointeihin, kursseihin ja oppimistuloksiin voi palata helposti koska vain, jos esimerkiksi toiminnan auditointi niin vaatii.

Arkaluontoisten tietojen turvallinen säilytys

Valamis toimii organisaation omassa verkossa, ulkoisella palvelimella tai pilvessä. Organisaatio voi näin itse valita missä oppimisalustan tiedot sijaitsevat. Tämä on erityisen tärkeää, jos pilvipalvelujen käyttö on turvallisuussyistä estetty.

Ota yhteyttä

Valamis on vastaus tulevaisuuden oppimishaasteisiin. Vie organisaatiosi oppiminen uudelle tasolle jo tänään!

Pyydä ilmainen konsultaatio:

Janne Hietala, CCO Chief Commercial Officer
janne.hietala@arcusys.fi 
+358 40 831 4245


Seuraava: Miksi valita Arcusys?
Edellinen: Oppimisen digitalisaatio