Teknologiamme
< Takaisin palvelut sivulle

Teknologiamme

Avoin lähdekoodi

Avoin lähdekoodi on yhteisön sisällä tapahtuvaa osaamisen jakamista, miljoonien osaajien työn ja lahjakkuuden hyödyntämistä. Avoimen lähdekoodin ratkaisut tarjoavat asiakkaille joustavuutta ja kustannussäästöjä laadusta ja tehokkuudesta tinkimättä.

Liferay

Palvelutuotantomme perustuu avoimeen lähdekoodiin ja erityisesti Liferay-teknologiaan. Liferay on luotettava ja monipuolinen kansainvälinen avoimen lähdekoodin portaalialusta, joka integroituu saumattomasti lukuisiin eri taustajärjestelmiin tarjoten joustavan käyttöliittymätoteutuksen laajoillekkin tietojärjestelmäkokonaisuuksille.

Liferay-teknologia soveltuu muun muassa sähköisen asioinnin ratkaisuihin, verkkokauppaan, www-sivustojen sisällöhallintaan sekä intranet- ja extranet -ratkaisuihin. Portaali on käyttökelpoinen työväline myös tilaus- ja toimitusketjun hallintaan sekä yrityksen johdon käyttöön suunnattuihin raportointeihin. Kaiken kaikkiaan Liferay ei teknologiana rajoita mitään, vaan mahdollistaa tarvelähtöiset digitaalisten palveluiden ratkaisut.

Alfresco

Alfresco on dokumentti- ja asianhallintajärjestelmä, joka tarjoaa vakaan ja helpon keinon organisaation dokumenttien kokonaishallintaan ja versiointiin. Alfresco on toimiva ratkaisu erityisesti organisaatioille, jotka tuottavat paljon dokumentteja ja joiden on myös pystyttävä käyttämään, jakamaan ja säilyttämään tuottamaansa tietoa. Tehokas hakutoiminto takaa tietojen nopean ja helpon löytämisen dokumenttien nimen tai sisällön perusteella.

Django

Django on erittäin suosittu avoimen lähdekoodin sovelluskehys, joka on tarkoitettu tarvittaessa monimutkaistenkin verkkosivustokokonaisuuksien toteuttamiseen. Käytämme Djangoa laajojen ja dynaamisten sivustokokonaisuuksien toteuttamisessa, mutta Django soveltuu erinomaisesti myös hyvin pientenkin sivustojen toteutusteknologiaksi. Django tarjoaa sekä kattavat valmiit ominaisuudet että mahdollisuuden laajentaa kehyksen ominaisuuksia vastaamaan kunkin toteutuksen erityistarpeita.

Mule ESB

Enterprise Service Bus on sovellusarkkitehtuurimalli, jota käytetään ohjaamaan eri järjestelmien välistä kommunikaatiota palvelukeskeisissä ympäristöissä. ESB-teknologioiden avulla pystytään hallitsemaan ja muokkaamaan viestiliikennettä keskitetysti useiden usein toisistaan poikkeavien järjestelmien välillä. Mule ESB-ratkaisuja on käytetty menestyksekkäästi useiden haastavien järjestelmäintegraatioratkaisujen toteuttamisessa.

Intalio

Intalio on laajalti käytetty avoimen lähdekoodin prosessimallinnustyökalu, joka on tarkoitettu suurienkin prosessien toteuttamiseen ja käyttöön kustannustehokkaasti. Käytämme Intaliota sähköisen asioinnin ratkaisuissa. Intalio integroituu sujuvasti erilaisiin taustajärjestelmiin ja sisältää kattavan valikoiman ominaisuuksia, joita hyödyntämällä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Java

Java on yksi maailman suosituimmista ohjelmointikielistä erityisesti verkkopohjaisissa palvelutoteutuksissa. Käytämme Java-pohjaisia ratkaisuja monipuolisesti erilaisissa toteutusprojekteissa erityisesti Liferay-portaalitoteutusten yhteydessä. Javan vahvuuksia on suuren suosion mukanaan tuoma monipuolinen avoimen lähdekoodin kirjastovalikoima, kattavat ominaisuudet sekä laaja työkalutuki.

JavaScript: JavaScript on monipuolinen ohjelmointikieli, jota käytetään erityisesti mahdollistamaan dynaamisen ja modernin toiminnallisuuden lisäämisen verkkosivuille. JavaScript-pohjaisten toteutusten rooli nykyaikaisissa verkkopalveluissa on jatkuvassa kasvussa. Hyödynnämme JavaScriptiä sekä dynaamista verkkosisältöä tarjoavissa palveluissa että moderneja JavaScript-pohjaisia sovelluskirjastoja hyödyntävissä toteutuksissa.

Scala

Scala on vahvassa nosteessa oleva moniparadigmainen ohjelmointikieli, joka on yhteensopiva Javan ja useiden Java-pohjaisten sovelluskirjastojen kanssa. Scalan funktionaalinen lähestymistapa tarjoaa parhaimmillaan merkittäviä tuottavuusetuja. Meillä Scalaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään erityisesti erikoistuneemmissa palveluratkaisuissa.


Seuraava: Käyttäjäkokemus
Edellinen: Sähköinen asiointi