Arvot
< Takaisin yritys sivulle

Arvot

Asiakaslähtöisyys

Meillä on halu ymmärtää asiakkaamme tarpeet ja antaa niiden ohjata toimintaamme. Avoimella keskusteluyhteydellä tahdomme turvata asiakkaallemme mahdollisuuden olla aktiivinen toimija. Asiakkaamme etu ja toiveet ovat lähtökohtana toiminnassamme.

Vastuullisuus

Haluamme toimia työympäristössä, jossa voimme luottaa toisiimme ja kantaa vastuun työtehtävistämme loppuun saakka. Vaalimme avoimuutta sekä työyhteisön sisällä että asiakassuhteissa. Uskomme ja luotamme, että hyvä vuorovaikutus on kantava voima, joka vie meitä eteenpäin.

Kehittyminen

Meistä jokainen haluaa jatkuvasti kehittää osaamistaan. Emme koe työtä pelkästään työnä, vaan mahdollisuutena kehittyä ja työskennellä asioiden parissa, jotka kiinnostavat aidosti.

Yhteisöllisyys

Arvostamme toisiamme ja kunnioitamme jokaista persoonallisuutta. Uskomme avoimen keskustelun voimaan, kuuntelemiseen ja siitä syntyvään aitoon vuorovaikutukseen hierarkiattomasti.


Edellinen: Historia