Arcusys työpaikkana
< Takaisin työpaikat sivulle

Arcusys työpaikkana

Arcusys on Great Place to Work. Meillä työskenteleviä ihmisiä yhdistää todistetusti yksi asia: He tykkäävät työskennellä meillä ja he pitävät työskentelystä muiden Arcusyslaisten kanssa. Jo kolmantena vuotena peräkkäin meidät on palkittu Suomen 4. parhaana työpaikkana**. 

"Minulle tämä on ehdottomasti great place to work; pelkkä ajatuskin työkavereista saa minut hymyilemään, saan valtavasti energiaa heistä. Arcusyksen ehdoton vahvuus on ihmiset, joista jokaista arvostetaan juuri sellaisena kuin on. Tämä ei ole ainoastaan työpaikka, tämä on Arcusys Family." 
Avoin kommentti GPTW 2015 - tutkimuksesta. 

Arvot

Arvomme olemme luoneet yhdessä, sillä uskomme arvoihin perustuvan toiminnan toteutuvan  aidosti vain tältä pohjalta. Arvot ovat päivittäisiä työkalujamme, jotka ohjaavat valintojamme. 

Vastuullisuus. Haluamme toimia työympäristössä, jossa voimme luottaa toisiimme ja kantaa vastuun työtehtävistämme loppuun saakka. Vaalimme avoimuutta sekä työyhteisön sisällä että asiakassuhteissa. Uskomme ja luotamme, että hyvä vuorovaikutus on kantava voima, joka vie meitä eteenpäin.

Yhteisöllisyys. Arvostamme toisiamme ja kunnioitamme jokaista persoonallisuutta. Uskomme avoimen keskustelun voimaan, kuuntelemiseen ja siitä syntyvään aitoon vuorovaikutukseen hierarkiattomasti.

Kehittyminen. Meistä jokainen haluaa jatkuvasti kehittää osaamistaan. Emme koe työtä pelkästään työnä, vaan mahdollisuutena kehittyä ja työskennellä asioiden parissa, jotka kiinnostavat aidosti.

Asiakaslähtöisyys. Meillä on halu ymmärtää asiakkaamme tarpeet ja antaa niiden ohjata toimintaamme. Avoimella keskusteluyhteydellä tahdomme turvata asiakkaallemme mahdollisuuden olla aktiivinen toimija. Asiakkaamme etu ja toiveet ovat lähtökohtana toiminnassamme.

Työsuhde-edut

Työntekijät ovat kaikki mitä meillä on. Haluamme pitää työntekijöistämme huolta monin eri tavoin, joten työsuhde-etujemme kirjo on laaja. Edut tukevat arvojemme toteutumista ja työntekijämme ovat ehdotuksillaan aktiivisesti mukana työsuhde-etujen laatimisessa.

"Parasta on suhtautuminen ihmisiin kokonaisvaltaisina ihmisinä ja vapaa-ajan arvostaminen. Kaikki ehdotukset esim. työhyvinvoinnin parantamiseksi otetaan tosissaan vastaan ja yleensä kaikki toteutetaankin :) Esimiestyö on parantunut entisestään ja meillä on kaikkea sellaista, mitä normifirmoissa ei yleensä ole!" - Avoin kommentti GPTW 2014 kyselyssä

Panostamme erityisesti terveyden ylläpitoon lukuisin eri tavoin. Jos sairaus yllättää, tarjoamme kokonaisvaltaisen hoidon työterveyden ja sairauskuluvakuutuksen yhdistelmällä. Yleiskattavien prosessien sijaan ratkaisemme sairastapaukset yksilöllisesti työntekijän ehdoin. Lisäksi meillä on tarjolla mm. lounas- ja virikeseteleitä, sekä yhteistä tekemistä niin työssä, kuin työajan ulkopuolellakin.

_____
** Tutkimus pohjautuu Great Place to Workin hyvän työpaikan määritelmään: Hyvä työpaikka on sellainen, jossa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä mitä tekevät ja nauttivat työtovereidensa kanssa työskentelystä.


Seuraava: We Are Arcusys
Edellinen: Arcusyin avoimet paikat